رومانی پیشگام اروپا در آموزش زبان های متنوع به دانش آموزان

برترین کشور اتحادیه اروپا در آموزش زبان به دانش آموزان

رومانی با تغییر سیستم آموزشی پس از عضویت در اتحادیه اروپا مسیر رشد دانش آموزان را بسیار بهینه کرده است. بیش از 98% دانش آموزان در رومانی حداقل دو زبان مختلف را آموزش می بینند. این در حالی است که متوسط درصد یادگیری حداقل دو زبان در اتحادیه اروپا تنها 48 درصد دانش آموزان می باشد.

‎ آمار دو برابری رومانی از حیث آموزش زبان نسبت به متوسط اتحادیه اروپا چشم نواز است. این آمارها نگاه صحیح سیستم آموزشی رومانی به بحث آینده نوجوانان و جوانان این کشور را تاکید می کند.

‎برتری رومانی نسبت به سایر کشورها در حالی است که در سایرکشورهای پیشرفته اروپا مانند اسپانیا تنها 21 درصد دانش آموزان حداقل دو زبان مختلف را آموزش می بینند.

‎در مجموع سیستم آموزشی رومانی از بهترین کشورهای اروپایی محسوب میشود. دانش آموزان ضمن یادگیری دروس در مقاطع مختلف در زمینه هایی که استعداد داشته باشند به خوبی رشد می کنند. ضمن اینکه هزینه تحصیل در مدارس دولتی رومانی رایگان است. هدف سیستم آموزش و پرورش رومانی در آینده این کشور بسیار اثر گذار می باشد.

آموزش و پرورش در رومانی از ابتدا تا زمان فارغ التحصیلی از دانشگاه نهاد مسئول می باشد. به همین علت فرآیند آموزشی بسیار متمرکز بوده و افراد آموزش بهینه دریافت می کنند. رومانی از سال 2007 عضو اتحادیه اروپا می باشد و همان زمان تلاش های گسترده ای جهت بهبود کیفیت سیستم آموزشی انجام شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.