دانشگاه پلی تکنیک بخارست

دانشگاه پلی تکنیک بخارست - University Politechnica Of Bucharest

رومانی به عنوان کشوری با رشد سریع اقتصادی طی سالیان اخیر مورد توجه افراد زیادی برای مقاصد مختلف بوده است. اقتصاد متحول شده پس از پیوستن به اتحادیه اروپا و بهبود شاخص های اقتصادی در نتیجه تلاش این کشور بوده است که همچنان ادامه دارد.

سطح برتر دانشگاهی نسبت به کشورهای منطقه اقبال عمومی را نسبت به دانشگاه های رومانی افزایش داده است. هزینه های متناسب زندگی و آمار بیکاری مناسب نسبت به شاخص های اتحادیه شرایط مطلوبی ایجاد کرده است.

دانشگاه پلی تکنیک بخارست (UPB) مهمترین دانشگاه فنی رومانی است. عمر آن به تأسیس اولین مدرسه عالی فنی در سال 1818 توسط قورگه لازار بر می گردد.

 پلی تکنیک بیش از 28000 دانشجو و حدود 2100 عضو هیئت علمی داشته و با 15 دانشکده رشته های زیادی را پوشش میدهد. این دانشگاه بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه فنی کشور و در بین معتبرترین دانشگاه های رومانی است. 

پلی تکینک بخارست طی بیش از 190 سال با تلاش مهمترین استادان آموزش رومانی و نسل دانشجویان توسعه یافته است. ولی این تنها مزیت دانشگاه پلی تکنیک در بین دانشگاه های فنی اروپا نیست. امروز این دانشگاه در حال انجام یک روند مدرن سازی مداوم است. گفتگوی دائمی با دانشگاه های بزرگ در اروپا و سراسر جهان از برتری های پلی تکنیک محسوب می شود. مأموریت این دانشگاه ترکیبی از آموزش، تحقیق و نوآوری در نظر گرفته شده است. هدف پلی تکنیک بخارست دستیابی به دانش بیشتر است.

این دانشگاه هر ساله علاقمندان ویزای تحصیلی را تمایل به اخذ مدارک فنی در سطح بالا دارند به خود جذب می کند.

 
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.