دانشگاه الكساندرو ایوان كوزا

دانشگاه الکساندرو ایوان کوزا – Alexandru Ioan Cuza University
رومانی همواره در سالیان اخیر و به طور دقیق تر بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا در حال توسعه بوده است. بهبود شاخص های اجتماعی و اقتصادی هدفی بوده که تاکنون رومانی در آن نتایج خوبی کسب کرده است. 

افزایش رتبه های علمی در سطح دانشگاهی و تغییر شرایط زندگی در این کشور باعث تمایل افراد زیادی جهت حضور در این کشور به عنوان دانشجو شده است.دانشگاه های رومانی در تلاش بوده اند تا ضمن حفظ سطح علمی نسبت به افزایش کیفی سطح آموزش اقدام کنند.

قدیمی ترین دانشگاه رومانی، دانشگاه الكساندرو ایوان كوزا، در سال 1860 توسط شاهزاده الكساندرو ایوان كوزا تأسیس شد.

 این دانشگاه یکی از معتبرترین دانشگاه های رومانی است و در جدیدترین رتبه بندی EECA سال 2020 در مکان 68 مشترک قرار گرفته است. این مرکز حدود 21 هزار دانشجو را در  خود آموزش می دهد و بیش از 1000 عضو هیئت علمی دارد. 

در زمان تأسیس دانشگاه الکساندرو ایوان کوزا تنها سه دانشکده فلسفه، حقوق و الهیات داشته است، اما به طور قابل توجهی توسعه یافته و 12 دانشکده دیگر به مرور اضافه شده است. این مرکز آموزشی عضو برخی از برجسته ترین شبکه های بین المللی آموزش عالی از جمله گروه کویمبرا و شبکه اوترخت است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.