رومانی از مارس 2024 در شنگن

رومانی از مارس 2024 در شنگن

رومانی تا ماه مارچ 2024 به شنگن خواهد پیوست کشور رومانی که از سال 2011 در پی عضویت در پیمان شنگن بود سرانجام به هدف خود رسید. رومانی در سال های مختلف با مخالفت ها طی سالیان گذشته کمتر شده بود. فرانسه و هلند از اصلی ترین مخالفان عضویت رومانی ...